MENINGEN MED LIVET, SUNDHEDSSANG & PSYKIATRI

Nogle gange kan man via politikernes snak få indtryk af, at borgernes primære rolle her på denne klode, er at sikre et fornuftigt overskud på BNP. Gør din pligt, for ellers kommer der til at mangle penge i kassen! Ganske fornuftigt: Vi skal jo hver især gøre, hvad vi kan for samfundet, og vi har brug for skattekronerne til at betale for velfærden. Men det må trods alt også gerne være bare lidt sjovt at være menneske. Der skal være plads til alt det andet, der gør livet værd at leve. Det, der giver mening på den skønne måde:  Samtaler, musik, dans, sang. Alt det, som ikke umiddelbart bidrager til landets overskud. Ellers bliver det godt nok trist.

Men kunst er mere end lidt topping på isen – det kan faktisk bruges til behandling.

I går var jeg inviteret til Ebeltoft for at møde @Sangkraft – en forening, der har til formål at få sangen så langt ud i ganske land, som muligt. Små, unge og gamle skal synge meget mere, end i dag.

Mon ikke alle, der har været et del af et stort kor, har mærket, hvad det kan gøre? Der kan selv ikke-religiøse-mennesker som mig mærke, at jeg er en del af noget større.

“Mens man synger, har man ingen diagnoser”. Det er virkelig svært at koncentrere sig om anden-stemmen samtidig med at man bekymrer sig om hverdagens udfordringer – og sangen vinder næsten altid. Uanset hvilken lidelse man måtte have, får man en velfortjent pause, mens man er en del af sangen. Så selvom sang hverken kan kurere skizofreni eller svær angst, kan det være en uvurderlig pause fra sygdommen.

I årets finanslov er der heldigvis sat de lovede penge af til psykiatrien, og det er ubetinget godt. Næste trin er at sikre, at de bliver brugt rigtigt. Mit store håb er, at man tænker bredt, når man tænker psykisk sygdom og mistrivsel. For det er bestemt ikke alene et spørgsmål om medicin, sengepladser og psykiatere, hvis vi skal rykke på den psykiatriske dagsorden.

Frivillige sociale organisationer spiller allerede nu en kæmpe rolle for bl.a. recovery. En af disse grupper er Håb i Psykiatrien, der er med til at hindre genindlæggelser, bl.a. ved at sikre, at patienterne får motion i et trygt fællesskab og får mulighed for at udvikle deres kreative sider. Desuden har Center for Kunst og Mental Sundhed har stor succes med brug af kunst i behandling, hvor patienters helbredelse fremmes ved hjælp af bl.a. skrivekurser. Mon ikke det viser sig, at sang også er et effekt værktøj, der kan hjælpe psyken i den rigtige retning.

Derfor vil det være ærgerligt, hvis der kun er fokus på psykiatriske afdelinger og læger, når pengene til psykiatrien skal fordeles. Vi skal tænke bredt, så også alle de gode frivillige tilbud, samt de tilbud, der tænker kunsten ind i behandlingen, tilgodeses.