Verden lytter til os, når vi står sammen

Fra: 16. november 2023 Stiften.dk (Århus Stiftstidende) 

I en verden, hvor vores største udfordringer ikke kender til landegrænser, står EU som et fælles fort mod de storme, der ellers ville rive vores individuelle små samfund fra hinanden. I både Aarhus og Athen er det tydeligt, at de problemer, vi står overfor, kræver fælles løsninger.

Med EU-parlamentsvalget næste år kommer vi forhåbentlig til at diskutere EU-sager mere intenst, hvilket er ubetinget godt: Selvom EU-lovgivningen kan virke fjern, har den i allerhøjeste grad indflydelse på vores allesammens dagligdag.

Tag for eksempel det forestående kunstig intelligens-direktiv, som EU forventes at vedtage i starten af december. Nu kommer der klare regler, der skal minimere risikoen for, at teknologien løber løbsk – og man har endog tænkt menneskerettighederne ind i forslaget. Vi vil nemlig ikke risikere, at fremtidens beslutninger bliver taget af en robot med manglende moral.

Her bevæger vi os ind i en æra, hvor potentialet for teknologisk fremskridt er lige så stort som risikoen for uoverskuelige konsekvenser. EU’s tilgang er klog – vi skal omfavne teknologien, men med forsigtighed. Vi kan ikke stoppe udviklingen, men vi kan styre den. Historien har vist, at når EU først sætter regler, lytter resten af verden. Det er en position, vi skal værne om og bruge med omtanke.

På den anden front ser vi kampen mod luftforurening fra køretøjer, en sag, hvor EU’s rolle er afgørende, men hvor udfordringen er betragtelig, da landenes forskellige prioriteter bliver klare.

Det er skuffende, at bilindustriens lobbyister i EU har formået at blødgøre de ellers ambitiøse miljømæssige krav, som den danske regering havde ønsket. Dette er ikke blot et slag i ansigtet på miljøet, men også en kortsigtet strategi fra bilproducenternes side. Fremtiden tilhører de rene teknologier, som elbiler, og her skal Europa ikke sakke bagud. Hvis ikke vi tager føringen, vil vi se USA og Kina accelerere forbi os på denne grønne motorvej.

Men selv i lyset af disse udfordringer, må vi ikke miste troen på EU. Vi må se EU som vores bedste chance for at påvirke og fremme en grønnere agenda. Lad os derfor bruge EU som det, det bedst er: Et værktøj til at håndtere de grænseoverskridende udfordringer, vi står overfor. Vi må kæmpe for at holde AI-udviklingen sikker og etisk, og vi må insistere på, at vores luft skal være renere, vores teknologier grønnere. Dette er ikke kun en kamp for vores egen fremtid, men for vores børns fremtid.

EU er ikke perfekt, men det er det bedste redskab, vi har, for at forme den verden, vi lever i. Det er vores kollektive stemme i en global samtale, hvor tavshed ikke er en mulighed. Lad os bruge denne stemme med visdom, mod og en fast tro på, at en bedre fremtid er mulig – sammen.