ATOMKRAFT JA TAK (- PÅ ET TIDSPUNKT)

På Nørrebro i København ligger Seaborg Technologies, en iværksættervirksomhed, der arbejder på at skabe CO2-fri energi via atomkraft. Dvs.: Indtil videre arbejder de ikke med radioaktive materialer, men med alle de øvrige reagenser, der snarligt skal gøre det muligt at frembringe en ny type mikroatomkraftværk. Visionen er ikke bare bygge ét, men mange små kraftværker – kraftværker som potentielt kan placeres på skibe, som nemt kan transporteres rundt i verden. Og hvert skib vil kunne frembringe lige så meget energi som Avedøreværket! Jeg besøgte dem, og fik også lov til at blive vist rundt i laboratoriet – og det er jo guf, for en gammel kemiker som mig (- jeg fik bl.a. lejlighed til at høre om glasovergange og deres indflydelse på opløselighed af de aktive stoffer og på korrosion)

I Danmark har vi altid haft en vis skepsis over for atomkraft. Jeg var selv barn/ung i 80’erne, hvor ingen, med forstanden i behold, gik ind for atomkraft. Og da ulykken på Tjernobyl skete, blev vi styrket i vores frygt. Den nye generation af atomkraftværker har dog en helt anden sikkerhedsprofil end de gamle værker, og derfor er de sikkerhedsmæssige bekymringer efterhånden meget små. Og selvom atomkraft medfører radioaktivt affald, er det af en helt anden størrelsesorden end tidligere. Noget tyder også på, at mange danskere siden 80’erne har ændret holdning. Især danske mænd er nu meget positive overfor atomkraft, mens vi kvinder stadig har vores forbehold – (hvorfor der er denne kønsforskel, skal jeg ikke gøre mig klog på).

Personligt tror jeg, at atomkraft på globalt plan kommer til at være en vigtig del af løsningen på fremtidens klimaudfordringer. Og hvis virksomheder som Seaborg får succes med at udvikle nye typer af mere sikre og modulopbyggede atomkraftanlæg, får vi endnu et redskab til at skabe sikker og CO2-fri energi til verden. Om det en dag bliver en del af løsningen i Danmark, er alt for tidligt at sige, blandt andet fordi vi er så langt med vind og solenergi. Men set i det større perspektiv bliver vi nødt til at være åbne for nye teknologiske uligheder. Klimaudfordringen for alvorlig til ikke at tage alle løsninger med i betragtning.

Klimaudfordringens bedste løsning er nemlig at stoppe afbrændingen af fossile brændstoffer – kul, olie og gas. Til det formål, skal verden skal bruge enorme mængder sikker, grøn og effektiv el. Og på trods af, at den grønne omstilling i Danmark allerede har taget fart, ser det ikke godt ud på verdensplan: 80% af energiforbruget stammer stadig fra fossile brændstoffer og er i stigning, da en stor del af verdens befolkning forventes at øge deres forbrug betydeligt, i takt med verdens befolkning stiger og bliver rigere (ikke godt!!!). Og alle lande har ikke samme muligheder for at benytte vindenergi som her, og derfor skal alternativer findes.

Udviklingen af flydende atomkraftværker kan ende med at blive et enormt iværksættereventyr for Danmark, og samtidig være med til at løse de store klimaudfordringer vi står overfor i verden.