PÅ TIDE AT KOMME AF MED RETSFORBEHOLD?

Den anspændte geopolitiske situation, som Europa står overfor, stiller stadig større krav til EU samt alle dens medlemslande. Og vi skal i Danmark naturligvis tage ansvar.

Retsforbeholdet betyder, at Danmark som udgangspunkt står uden for EU’s samarbejde om grænsekontrol, udlændingepolitik, civilret, strafferet og politi. Vi er det eneste land i EU, der har dette forbehold, og det er måske ikke særligt solidarisk?

I Moderaterne mener vi, at det er afgørende for Danmarks fremtidige indflydelse og deltagelse i fælles løsninger på tværs af grænserne, at vi gør op med forbeholdet. Så måske er tiden inde til, at vi igen skal til stemmeurnerne?

Moderaterne vil have en ny folkeafstemning om retsforbeholdet: Vi skal styrke vores rolle i det europæiske fællesskab | hsfo.dk