Sundhed skal fylde mere på EU’s dagsorden

Stiften, 28. april 2024

DEBAT: I kølvandet på coronaen, der rasede over hele kloden, er det blevet stadig tydeligere, at samarbejde på tværs af nationale grænser er afgørende for at sikre vores sundhed i fremtiden.

Derfor er det på tide at anerkende det potentiale, der ligger i et mere tæt og koordineret samarbejde på europæisk plan også indenfor sundhedsområdet. I Moderaterne mener vi, at EU bør spille en mere aktiv rolle i sundhedsspørgsmål, især når det kommer til at tackle fælles udfordringer og trusler mod folkesundheden på et større niveau, end hvad vi kan klare nationalt. For sammen er vi bare bedre.

Et af vores fokusområder er den voksende antibiotikaresistens, som er en voksende trussel mod os alle. Risikoen for at vi igen kommer i en situation, hvor vi risikerer at dø af simple infektioner er reel, fordi den tilgængelige medicin ikke længere kan slå alle bakterier ihjel.

Kampen mod antibiotikaresistens kræver derfor en fælles EU-indsats. Antibiotikaresistens udgør en af de største sundhedstrusler i dagens verden. EU skal træde i front i denne kamp. Både ved at fremme en reduktion i antibiotikaforbruget generelt, og ved at støtte udviklingen af nye antibiotika.

Moderaterne foreslår en fælles europæisk strategi for måling af antibiotikaforbrug i medlemsstaterne, fastlæggelse af fælles retningslinjer for begrænsning af antibiotikabrug og støtte til forskning og udvikling af nye antibiotika gennem offentlig finansiering.

Ved at handle sammen kan EU-landene bedre adressere denne trussel og sikre, at vores antibiotika forbliver effektive til behandling af infektioner. Alternativet er, at den stille pandemi ender med at udvikle sig til en af fremtidens helt store dræbere både herhjemme og internationalt.

Derudover mener vi, at bekæmpelsen af de særligt sjældne sygdomme klares bedst gennem et europæisk fællesskab. Desværre kommer europæiske patienter med sjældne sygdomme ofte til kort, simpelthen på grund af manglende nationale ekspertise og ressourcer på de respektive områder.

Derfor foreslår vi i Moderaterne en styrkelse af det grænseoverskridende samarbejde inden for forskning, diagnosticering og behandling af sjældne sygdomme på tværs af Europa. Dette vil give patienter med sjældne sygdomme adgang til den ekspertise og behandling, de fortjener, uanset hvor de befinder sig i EU.

I en tid med stigende kompleksitet og udfordringer inden for sundhedspolitik, både nationalt og internationalt, er det afgørende, at vi på EU-niveau handler koordineret for at sikre vores fælles sundhed.

Sundhed skal derfor fylde endnu mere på EU-dagsordenen end det gør i dag.