Ekstremister samler ind mod ekstremisme…..

Et emne der optager alle i disse dage er angrebet på Charlie Hebdo, hvilket nok efterlader mange af os i en følelse af afmagt. Hvad stiller man op mod den slags religiøs fanatisme?

I efteråret blev der i Tyskland i forbindelse med en nazi-hyldestmarch for Rudolf Hess lavet en indsamling af ”anti-nazister” til de, der ønsker at forlade det nazistiske miljø: For hver kilometer nazisterne gik, blev der indsamlet et beløb til det smukke formål, og på ruten blev nazisterne mødt med ”tak – I har nu indsamlet x kroner til afskaffelse af nazismen”. Nazisterne samlede således ind direkte mod deres hensigt. Meget humoristisk, og meget anti-voldeligt. Det samme kunne man passende gøre mod ekstremisterne, og derfor overvejer jeg om man kan oprette en forening, som beskrevet herunder. Nu er idéen ihvertfald givet videre. Måske ikke så nem at føre ud i livet, men jeg håber selv, at jeg gør noget aktivt ved det en dag……

Støtteforening til ofre for ekstremister

• Formål. At yde støtte til ofre for religiøse ekstremister. ”Ofre” inkluderer alle, der må leve under beskyttede forhold for at undgå repressalier + vold fra ekstremistiske grupper, samt mennesker, der ønsker at forlade det ekstremistiske miljø, som behøver hjælp og vejledning til dette. Støtten er primært af økonomisk karakter, og kan inkludere hjælp til flytning, psykologhjælp, rekreationsrejser, (+anden forsødelse af tilværelsen for ofre og deres familier), personlig beskyttelse mm. Pengene skal komme fra indsamlinger, der sættes i værk hver gang ekstremister har ytret sig mod demokratiet: Ekstremister vil således indirekte være med til at indsamle penge til udbredelse af frihed og demokrati hver gang de ytrer ønske om det modsatte.

• Visioner og mål. 1. At gøre forholdene bedre for mennesker, der tør trodse religiøse ekstremisters påbud 2. At synliggøre ekstremisters negative indflydelse på demokratiet. 3. At skabe en direkte modvægt, så ekstremisters budskaber altid modsvares af en tilsvarende aktion til støtte for demokrati og frihed.

• Værdier. Personlig frihed, hvilket både inkluderer religionsfrihed/friheden til ikke at være religiøs samt frihed til at diskutere alle emner uden frygt for voldelige modspil.

• Aktiviteter. Den primære aktivitet er at indsamle frivillige bidrag og fordele disse til ofrene. Der skal aktiveres en indsamling hver gang ekstremister ytrer sig mod demokratier, både i forbindelse med voldelige angreb samt ved verbale ytringer i medierne: Ekstremister er således direkte med til at indsamle penge, der modvirker deres virke. Pengene skal indsættes på en konto. Modtagere af bidrag kan søge om hjælp, og foreningen kan selv vælge personer, de mener, har brug for anerkendelse for deres demokratiske virke (både i Danmark og uden for landets grænser). Der oprettes en hjemmeside hvor foreningens formål fremgår, og hvor de indsamlede beløb samt brugen af pengene også er tydelig. I tilfælde af, at det indsamlede bidrag er større end behovet for økonomisk støtte til ofrene, overføres pengene ubeskåret til andre velgørende formål, der støtter demokrati.

• Organisation og ledelse. Foreningen består af en række frivillige medlemmer, der alle har ligelig stemmeret.

• Økonomi. Der forventes ikke udgifter udover til opretholdelse af hjemmeside.Det er en non-profit organisation, og alle penge går ubeskåret til enten ofre for ekstremister, eller bliver overført til andre velgørende formål.

Opdatering søndag aften: Indtil videre ingen reaktioner på min fremragende idé. Skuffende!.